I'M FINE 200 /36 EXP

I'M FINE 200 /36 EXP

Regular price 540.00 ฿ Sale

in stock: 0

กล้องใช้แล้วทิ้ง-ฟิล์มสี 135/iso 200/จำนวน 36 ภาพ/หมดอายุ 2020-09

หมายเหตุ ผู้ผลิตระบุว่าใช้ฟิล์ม Fujifilm C200 iso 200 จำนวน 36 ภาพ เป็นฟิล์มที่บรรจุในกล้อง

>REVIEW<