KODAK VISION3 200T/5213

KODAK VISION3 200T/5213

Regular price 191.00 ฿ Sale

in stock: 1

ฟิล์มหนัง สี ขนาด 135
- iso 200
- จำนวน 36 ภาพ

หมายเหตุ ​: ทางผู้ผลิตไม่ได้แจ้งวันหมดอายุ
*ฟิล์มหนังสี Kodak รุ่นนี้ต้องส่งล้างกับแล็บที่รับล้างฟิล์มหนังนะครับ เพราะฟิล์มหนังมีชั้นคาร์บอนอยู่ไม่สามารถล้างกับเครื่องล้างตามปกติได้ครับ*