NOLAN 500T/5219

NOLAN 500T/5219

Regular price 282.00 ฿ Sale

in stock: 1

ฟิล์มหนัง สี ขนาด 135
- iso 500
- จำนวน 36 ภาพ

*ฟิล์มหนังรุ่นนี้ต้องส่งล้างกับแล็บที่รับล้างฟิล์มหนังนะครับ เพราะฟิล์มหนังมีชั้นคาร์บอนอยู่ไม่สามารถล้างกับเครื่องล้างตามปกติได้ครับ*