RAINBOW ROAD 200T/5213

RAINBOW ROAD 200T/5213

Regular price 240.00 ฿ Sale

in stock: 10

ฟิล์มหนัง สี ขนาด 135
- iso 200
- จำนวน 36 ภาพ
- มี DX CODE

หมายเหตุ
- ฟิล์มหนัง
รุ่นนี้ต้องส่งล้างกับแล็บที่รับล้างฟิล์มหนังนะครับ เพราะฟิล์มหนังมีชั้นคาร์บอนอยู่ไม่สามารถล้างกับเครื่องล้างตามปกติได้ครับ
- ฟิล์มรุ่นนี้เป็นฟิล์มหนัง Kodak Vision3 ที่นำมาโหลดและแบ่งตัดลงในกลักฟิล์มที่ใช้แล้วครับ