REVIEW FILM

METROPOLIS โลโม่เค้าคิดสีใหม่

METROPOLIS โลโม่เค้าคิดสีใหม่
โลโม่สำหรับผม เหมือนไม่ใช่ชื่อแบรนด์สินค้า แต่เป็นแนวคิดในการถ่ายรูป ประมาณว่าไม่มีกฏเกณฑ์อะไรมาควบคุมการถ่ายรูปอยากถ่ายแนวไหนก็ถ่ายไป  แต่ในความเป็นจริงโลโม่เป็นมากกว่าแนวคิด มันเป็นแบรนด์สินค้าที่มีฟิล์มและกล้องออกมาป่วนชาวฟิล์มอยู่ตลอดเวลา และในวันนี้มาอีกแล้วครับท่าน  โลโม่ออกฟิล์มใหม่มาให้ลองกันอีกแล้วจ้า