REVIEW FILM

CINESTILL 50D ฟิล์มหนัง…แล้วมันยังไง

CINESTILL 50D ฟิล์มหนัง…แล้วมันยังไง

เอาแบบทื่อๆตรงๆกันเลยนะครับ ผมถ่ายภาพจากฟิล์มหนังมาประมาณ 3-4 ม้วนเอง เลยยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดๆว่าฟิล์มหนังมันต่างจากฟิล์มที่เราใช้ถ่ายทั่วไปยังไง คือพอจะเข้าใจความรู้สึกของภาพ แต่อธิบายมาเป็นคำพูดไม่ได้  เอาเป็นว่าลองดูนะครับ ว่าเจ้าฟิล์มหนังม้วนนี้จะอธิบายภาพให้ทุกท่านทราบแทนผมได้ไหม