REVIEW FILM

SOLAR ฟิล์มอะไรหว่า ทำแสงรั่ว

SOLAR ฟิล์มอะไรหว่า ทำแสงรั่ว
เวลาที่กล้องฟิล์มแสนรักของเราผ่านเวลาอันยาวนานจนทำให้ชำรุดทรุดโทรมลง ปัญหานึงที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอมาแล้ว นั่นคือกล้องแสงรั่ว !! อะโหว ถ้ารั่วแล้วสวยก็ดีไป แต่ถ้ารั่วแล้วไม่สวยคงต้องเอาไปซ่อม หรือเอาไปซีลยางกันใหม่   อันนี้คือผลจากกล้องมันเกิดปัญหา แต่วันนี้กำลังจะพูดถึง แสงรั่วที่มันเกิดจากม้วนฟิล์มบ้างครับ