REVIEW FILM

HOLIDAY วันธรรมดา ก็มาเจอได้

HOLIDAY  วันธรรมดา  ก็มาเจอได้
จะด้วยอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆทาง Hillvale ออสเตรเลียก็ปิดการขายฟิล์ม 135  อย่าง SUNNY 16 ไปซะงั้น ไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหม ,  แต่หลังจาก SUNNY 16 หายหน้าไปได้ไม่นาน Hillvale ก็ส่งฟิล์มตัวใหม่ออกมาทันที  มันคือเจ้ากล่องส้มกล่องนี้นี่เอง