REVIEW CAMERA

กล้องใช้แล้ว ก็ทิ้งๆไปเถอะ : FUJI SIMPLE ACE 400

กล้องใช้แล้ว ก็ทิ้งๆไปเถอะ : FUJI SIMPLE ACE 400

ถ้าจะเริ่มต้นด้วยคำว่า “กล้องใช้แล้วทิ้ง” ฟังดูจะเป็นคนมีเงินทองเหลือใช้ ฟุ่มเฟือย ฟู่ฟ่าปานนั้น  แต่ในความเป็นจริงแล้วผมกำลังจะพูดถึงกล้อง FUJIFILM SIMPLE ACE 400  ครับ