REVIEW CAMERA

SIMPLE USE ด้วย LOMO มันก็โก้ไม่เบา

SIMPLE USE ด้วย LOMO มันก็โก้ไม่เบา
ช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ทดลองใช้งาน  กล้องใช้แล้วทิ้ง  ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในตอนที่มีกล้องใหม่ๆเข้ามาที่ร้าน ใช้จนเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้ว"กล้องใช้แล้วทิ้ง"มันสามารถนำกลับมาใส่ฟิล์มใหม่ได้เรื่อยๆ เลยทำให้รู้สึกแปลกๆที่จะพูดว่ามันคือกล้องที่ใช้แล้วก็ทิ้งไปเถอะ  แล้วยิ่งตอนที่ผมได้มาทดลองใช้งานเจ้ากล้องของค่าย Lomography ตัวนี้ ยิ่งทำให้รู้สึกว่า  ถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่า Single use camera เป็น Simple use camera แทน  ก็ดูจะดีและตรงกว่าครับ ถ้าภาษาไทยก็เรียกอะไรดีล่ะ  เรียก "กล้องพร้อมฟิล์ม" ละกันครับ